หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ยกกระบัตร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
การเกษตร

พืชเศรษฐกิจ คือ ลาไย, ข้าว, กล้วยไข่, ข้าวโพด, ถั่วเหลือง, มะละกอ
การปศุสัตว์

สัตว์เศรษฐกิจ คือ วัว, หมู, กระบือ, ครั่ง
ความปลอดภัยในตำบล
 

สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง
  ได้แก่ สถานีตำรวจภธูรตำบลยกกระบัตร หมู่ที่ 5

จุดตรวจประจำหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง
 
ภูมิประเทศ
 
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบกว้างในตอนกลางของตำบล ซีกตะวันตกเป็นแนวเทือกเขา ได้แก่ ดอยไม้แดง ดอยเม่น และดอยขุนห้วยห้า ซีกตะวันตกออกมีภูเขา ได้แก่ ดอยมันเฒ่า
ภูมิอากาศ
 
มีลักษณะภูมือากาศ ตำบลยกกระบัตรมีเทือกเขาถนนธงชัย เป็นตัวปะทะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย และทะเลอันดามัน ทำให้ได้รับความชุมชื่นจากลมมรสุมไม่เต็มที่

ฤดูร้อน ช่วงเดือนมีนาคม - มมิถุนายน

ฤดูฝน ช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม

ฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 100
วัด จำนวน 8 แห่ง

วัดบ้านคลองไม้แดง หมู่ที่ 1

วัดบ้านยกกระบัตร หมู่ที่ 2

วัดบ้านท่าไผ่ หมู่ที่ 3

วัดบ้านสองแคว หมู่ที่ 4

วัดบ้านแม่ระวาน หมู่ที่ 5

วัดบ้านหนองเชียงคา หมู่ที่ 6

วัดบ้านแม่เชียงราย หมู่ที่ 7

วัดดอยทองเจริญธรรม หมู่ที่ 10
สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

ที่พักสงฆ์บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 8

พักสงฆ์ดอยลับแล หมู่ที่ 8

ที่พักสงฆ์บ้านหนองแม่ล่าง หมู่ที่ 9

ที่พักสงฆ์หนองแจ้คา หมู่ที่ 6
สถานปฏิบัติธรรม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

สถานปฏิบัติธรรมกัลยาธรรม หมู่ที่ 12
การศึกษาในตำบล
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไม้แดง หมู่ที่ 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าไผ่ หมู่ที่ 3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแคว หมู่ที่ 4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเชียงคา หมู่ที่ 6

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง หมู่ที่ 1

โรงเรียนบ้านท่าไผ่ หมู่ที่ 3

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว หมู่ที่ 12

โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา หมู่ที่ 6

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม หมู่ที่ 6
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนบ้านสมัคคี หมู่ที่ 10
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง
เสียงตามสาย จำนวน 1 แห่ง
หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีบุญบั้งไฟ (หมู่ที่ 3,4,5,6,7,11,12)

ประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน

ประเพณีตานก๋วยสลาก

วัฒนธรรมทำบุญกลางบ้าน

วัฒนธรรมการจ้อยของผู้เฒ่าผู้แก่

วัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน

วัฒนธรรมตีกลองมงตึงเซ่

วัฒนธรรมส่งเคราะห์บ้าน/ ทำบุญกลางบ้าน

วัฒนธรรมรำวงย้อนยุค
การสาธารณสุขในตำบล
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไผ่ หมู่ที่ 2

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ระวาน หมู่ที่ 5

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเชียงคา หมู่ที่ 6

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เชียงราย หมู่ที่ 7

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10
อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 228 คน
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
การคมนาคม
 
การคมนาคม ติดต่อของตำบลยกกระบัตร แบ่งได้ดังนี้

การคมนาคมติดต่อกับอำเภอสามเงา ถนน รพช.หมายเลข 11000 สายสนามบินเขื่อนภูมิพล-บ้านแม่ระวาน เชื่อมกับถนนสายพหลโยธิน-เขื่อนภูมิพล

การคมนาคมติดต่อภายในตำบล และตำบลใกล้เคียง ใช้ถนน รพช.สายบ้านวังไคร้-บ้านสองแคว และสายบ้านนาตาโพ-บ้านแม่เชียงราย และถนนลูกรัง ที่มีโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างหมู่าบ้านและตำบลใกล้เคียง

การบริการรถโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ
 
การบริการ มีรถโดยสารผ่านถนน รพช.หมายเลข 11006
 
รถบรรทุกที่ขนผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งใช้โดยสารด้วย
แหล่งน้ำ
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำวัง พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ 50,000 ไร่
    จำนวน 2,100 ครัวเรือน

หนองจระเข้ พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ 1,500 ไร่
    จำนวน 1,014 ครัวเรือน

หนองจะหลอด พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ 50,000 ไร่
    จำนวน 664 ครัวเรือน

หนองปู่เฮียน พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ 100 ไร่
    จำนวน 350 ครัวเรือน
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 8 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 100 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 89 แห่ง

บ่อบาดาล จำนวน 38 แห่ง

อ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 14 แห่ง
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง จำนวน 12 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านคลองไม้แดง

หมู่ที่ 2 บ้านยกกระบัตร

หมู่ที่ 3 บ้านท่าไผ่

หมู่ที่ 4 บ้านสองแคว

หมู่ที่ 5 บ้านแม่ระวาน

หมู่ที่ 6 บ้านหนองเชียงคา

หมู่ที่ 7 บ้านแม่เชียงราย

หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สามัคคี

หมู่ที่ 9 บ้านหนองแม่ล่าง

หมู่ที่ 10 บ้านใหม่สามัคคีเหนือ

หมู่ที่ 11 บ้านหนองเชียงคาใต้

หมู่ที่ 12 บ้านสองแควพัฒนา
การสื่อสารในตำบล
 
การโทรคมนาคม

สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ เช่น ตู้โทรศัพท์สาธารณะ
จำนวน 12 ตู้
ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์

ตำบลยกกระบัตร ใช้บริการไปรษณีย์ของอำเภอสามเงา ซึ่งอยู่ห่างจากตาบลยกกระบัตร
 
ประปาในตำบล
 
ประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร จำนวน 1 แห่ง คือ

ประปา หมู่ที่ 6 บ้านหนองเชียงคา บาดาล
ประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของหมู่บ้าน จำนวน แห่ง ดังนี้

ประปาผิวดิน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,9

ประปาบาดาล หมู่ที่ 7 (กาลังดำเนินการก่อสร้าง),8,10,11
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ปั้มหลอด/ปั้มน้ามันและก๊าซ จำนวน 20 แห่ง

โรงสี จำนวน 10 แห่ง
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
 

การจักรสานเครื่องมือเครื่องใช้ (แห ยอ จั๋ม กระติ๊บข้าวเหนียว ตะกร้า กระบุง เปล ฯลฯ)

การเลี้ยงผีป่า ผีเขา ผีฝาย

การเลี้ยงผีปู่ย่า

การเลี้ยงเจ้า (การทรงเจ้าเข้าทรง)

การแห่นางแมว ขอฟ้าขอฝน

การสืบชะตาต่ออายุ

การนั่งกะลาดูชะตา (นายเสมอ สมัคร หมู่ที่ 6
บ้านหนองเชียงคา)

ภาษาที่ใช้เป็นภาษาท้องถิ่นทางภาคเหนือ
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
 

ข้าวไรซ์เบอรรี่ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านแม่ระวาน หมู่ที่ 5

ข้าวกล้องหอมมะลิ 105 ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านแม่ระวาน หมู่ที่ 5

บานาน่าสแน็กซ์ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านแม่ระวาน หมู่ที่ 5

กล้วยตาก ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านแม่ระวาน หมู่ที่ 5

กล้วยกวน กลุ่มแม่บ้านหนองเชียงคา หมู่ที่ 6

ฝรั่งกวน กลุ่มแม่บ้านหนองเชียงคา หมู่ที่ 6

น้ำพริกปลาร้า น้ำพริกแกง น้ำพริกลาบ
กลุ่มแม่บ้านหนองเชียงคา หมู่ที่ 6
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-8875329
LINK ที่น่าสนใจ
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130 โทรศัพท์ : 055-597-100 โทรสาร : 055-597-100
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร
จำนวนผู้เข้าชม 12,076,090 เริ่มนับ 26 ก.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10