หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
 
 
ข่าวสาร
 

 
รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมู่ที่ 2  
 

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504) ณ วัดยกกระบัตร หมู่ที่ 2

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 16.25 น. โดย Nattanan

ผู้เข้าชม 11 ท่าน