หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
 
 
ข่าวสาร
 

 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร 174/2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการป้องกันควบคุมมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร 174/2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการป้องกันควบคุมมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีการบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค และ อาหาร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในเขตตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข อำเภอสามเงา (EOC)
และคณะทำงานติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระดับตำบล
ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ การบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร และเงิน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในเขตตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ดังนี้
1. ผู้ประสงค์จะบริจาค/แจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร หรือเงิน ให้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตรทราบก่อนการแจกจ่ายมอบสิ่งของ เพื่อจักได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยการให้ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
2. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร กำหนดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ ผู้มีจิตศรัทธาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในรูปแบบต่างๆ ทั้งการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค อาหาร และเงิน
รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ก่อนการจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมในแต่ละวัน  
3. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริจาค และผู้รับบริจาค ต้องสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย
4. ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร จัดให้มีแอลกอฮอล์ หรือเจลสำหรับล้างมือ ณ สถานที่จัดกิจกรรม
5. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริจาค และผู้รับบริจาค ถือปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะการเว้นระยะทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด
6. ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ออกไปได้
7. ในกรณีที่มีข้อคำถามท่านสามารถติดต่อมายังองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-597-100 ,นายณัฐนันท์ นาแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร
โทร 081-887-5329 และนายสุธานิน อุ่นเรือน นักวิชาการสาธารณสุข โทร 082-882-0478
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 15.43 น. โดย Nattanan

ผู้เข้าชม 114 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-597-100
LINK ที่น่าสนใจ
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130 โทรศัพท์ : 055-597-100 โทรสาร : 055-597-100
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร
จำนวนผู้เข้าชม 2,834,891 เริ่มนับ 26 ก.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10