หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร
อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
 
 
ข่าวสาร
 

 
ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยกกระบัตร  
 

ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยกกระบัตร
องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งโครงการฯ
เพื่อขอรับสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยกกระบัตร
ประจำปีงบประมาณ 2565
**************************
ลักษณะของกิจกรรมที่จะของบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
กิจกรรมเพื่อสนับสนุน สามารถแยกได้เป็น 5 ประเภท คือ
1. กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ     หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นโครงการที่เป็นการจัดบริการสาธารณสุข (การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกสำหรับประชาชน ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น โดยเน้นโครงการที่เป็นการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่
3. กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน โดยเน้นโครงการที่เป็นการจัดบริการสาธารณสุข (การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก)
4. กิจกรรมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
5. กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้  ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็นเหมาะสม ทันต่อสถานการณ์
ผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนตำบลยกกระบัตร ได้แก่
“สถานบริการ” หมายถึง สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทย     หน่วยบริการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติม
“หน่วยบริการ” หมายถึง  สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2554
“หน่วยงานสาธารณสุข” หมายถึง หน่วยงานที่มีภารกิจด้านสาธารณสุขโดยตรง แต่มิได้เป็นสถานบริการหรือหน่วยบริการ เช่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนสาธารณสุข เป็นต้น
“หน่วยงานอื่นๆ” หมายถึง หน่วยงานที่มิได้มีภารกิจด้านการสาธารณสุขโดยตรง แต่อาจดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรคได้ในขอบเขตหนึ่ง เช่น วัด โรงเรียน สถานบันการศึกษา เป็นต้น
“กลุ่มหรือองค์กรประชาชน” หมายถึง องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หรือ ภาคเอกชน ที่รวมตัวกัน  เป็นกลุ่ม ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่เรียกชื่ออื่น ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ซึ่งเป็นการรวมตัวกันดำเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้
ส่งโครงการตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 ธันวาคม 2564 โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร โทรศัพท์หมายเลข                                   055 – 597100 ในวันและเวลาราชการ
จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยกกระบัตร

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ธ.ค. 2564 เวลา 09.13 น. โดย Nattanan

ผู้เข้าชม 84 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-597-100
LINK ที่น่าสนใจ
 
คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก ในการติดต่อกับหน่วยงาน
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130 โทรศัพท์ : 055-597-100 โทรสาร : 055-597-100
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร
จำนวนผู้เข้าชม 6,856,440 เริ่มนับ 26 ก.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10